Noen gjennomførte prosjekter (systemutvikling)

Helseprofilering
Helseprofilering og -analyse basert på helse- og laboratoriedata, både på et individuelt og organisasjonsmessig plan. Web/nett.
Markedsanalyse
Flerbrukersystem for markedsanalyse og -rapportering av markedsandeler globalt, regionalt og lokalt over tid. Web/nett.
Prognoser og trender
Prognose og trendanalyse; prøver å forutsi markedsutviklingen i nær fremtid på basis av historiske data og andre parametre. Web/nett.
Agrilogg
Agrilogg: Loggføring og rapportering i norsk landbruk: Slått/innhausting, gjødsling, sprøyting, beiteslepp, vedlikehold og service av maskiner, utstyr og bygninger. Web/nett.
AjourPad
AjourPad, et klient/server-system for rask elektronisk utfylling av skjemaer og sjekklister på iPad (feks vernerunder). Web + app for iOS/iPad.
Oppfølging av konfirmanter
Registrering og oppfølging av undervisning, aktiviteter og gudstjenester. Konfirmantene selv bruker mobiltelefonen. Web/nett.
Rateback
Enkle spørreundersøkelser med grafiske elementer. Quiz og tester. Web/nett.
Anbud og fakturering
Anbudsberegning. Kalkulasjon av anbud, samt fakturering. Import av produkt- og prislister fra leverandører. Windowsbasert.
©2000-2024 Aksnes AS